Polityka prywatności

Dojedz.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI
Dojedź.pl
Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy współpracujący przy obsłudze Aplikacji zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Administratorem Danych Osobowych jest Miłosz Steleżuk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MSTEL – Przewóz Osób Miłosz Steleżuk, ul. Wilcza 35, 59-970 Zawidów, NIP: 6152017506, REGON: 022125517.
Za pośrednictwem Aplikacji zbieramy następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko – podczas zakładania Konta będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska.
Nazwa firmy – w przypadku Firm przewozowych, chcących zaoferować swoje usługi Użytkownikom prywatnym.
Nr telefonu – pozwala na ułatwienie kontaktu pomiędzy Użytkownikami, którzy decydują się na wspólną podróż.
Adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Ciebie potwierdzenie rejestracji Konta oraz kontaktujemy się z Tobą.
Płeć i data urodzenia.
Podanie powyższych danych jest konieczne w celu założenia Konta w Aplikacji. Podane przez Ciebie dane przechowywane są w celu umożliwienia Ci korzystania z funkcji Aplikacji, a także zapewnienia Użytkownikom poczucia bezpieczeństwa.
Dobrowolnie możesz nam przekazać także następujące dane:
Informacja o samochodzie, którym zamierzasz podróżować – informacja o marce i modelu samochodu, którym zamierzasz wyruszyć w podróż, co ułatwi innym Użytkownikom odnalezienie Cię na umówionym miejscu początku wspólnej podróży.
Zdjęcie – pomoże innym Użytkownikom rozpoznać Cię na miejscu spotkania.
Geolokalizacja – pozwoli Aplikacji odszukać opcje przejazdu znajdujące się najbliżej Ciebie.
W przypadku rejestracji za pośrednictwem portalu Facebook, Administrator uzyskuje dostęp do danych publikowanych przez Ciebie na tym portalu.
Każdy Użytkownik Aplikacji może podczas logowania wyrazić zgodę na wysyłanie mu drogą elektroniczną przez Administratora informacji handlowych i materiałów promocyjnych. Wyrażenie zgody na przesyłanie tych danych jest dobrowolne i nie jest konieczne do korzystania z Aplikacji.
Każdy Użytkownik naszej Aplikacji ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych, masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszej Aplikacji. Dane pozyskane przez Aplikację będą przechowywane przez okres jednego roku od ostatnich odwiedzin lub od usunięcia konta.
Dane wprowadzone przez Ciebie do Aplikacji są widoczne dla innych Użytkowników, podobnie jak zamieszczane przez Ciebie ogłoszenia i komentarze.
Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.) masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w Aplikacji lub prześlij wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: dojedz@gmail.com.